Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0958/08

Výrobek:  Methanol a ethanová gelová paliva

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Chemické výrobky

Značka: LACOR

Typ/číslo modelu:  Č.j.: 69008, 69009,69108, 69109 A 69107

Druh rizika: Chemické, Požár
Výrobek představuje: — chemické riziko, protože víko není odolným dětem, což může vést k vážnému nebezpečí, pokud je výrobek vdechnut, může přijít do styku s kůží nebo je spolknut. Požár na základě nedostatečných bezpečnostních varování, která by mohla vést ke zneužití výrobku.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

Popis:  1 litru plastových lahví na ethanolový gel, 4 kg plastových kostek na bázi gelu a kostek s obsahem ethanolu gelu a 225 g plechovek na ethanolový gel a 225 g inů methanolu gelu.

Země původu: Turecko

Varování odesláno z:: Španělsko