Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0957/08

Výrobek:  Tocaster

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: IDEEO

Typ/číslo modelu:  Typ 0915, článek ID 0915, IČ 0916.

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vytápěcí cívka zůstává živě i v okamžiku, kdy je vypnutý stav. existuje riziko zasažení elektrickým proudem v případě, že si ruce nebo vodivé butenusil vloží do pece (například za účelem odstranění překážky nebo z čištění) a dotýkají se ohřívací cívky. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Dvouslot toster 220–240 V -50 Hz, 680–800W; modrá a bílá. Rok, ve kterém byl výrobek poprvé uveden na trh: 2004

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Německo