Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0888/09

Produkt:  Klapmykke

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter

Mærke: Dipinto

Type/modelnummer:  Art. nr. SY08836

Risikotype: Strangulering
Produktet udgør en risiko for strangulering, fordi det har snoede bånd i kaletten. Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682, ifølge hvilken beklædningsgenstande bestemt til små børn på op til 7 år ikke må have bændinger, funktionelle snore eller dekorationslunter i emhætten eller halsen.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig forbrugeroplysning. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Piben af piben til piben og funktionel snor i hoved og hals. Størrelse 92-134 cm.

Oprindelsesland: Ukendt

Varsling indsendt af: Finland