Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0886/09

Produkt:  Børnejakke

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter

Mærke: Kammakarlo

Type/modelnummer:  Alex

Risikotype: Strangulering
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorelstrenge i kaletten. Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682, ifølge hvilken beklædningsgenstande bestemt til små børn på op til 7 år ikke må have bændinger, funktionelle snore eller dekorationslunter i emhætten eller halsen.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig forbrugeroplysning. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Kamasev til børn ("Kammakarlo" foråret 2008) med belægning af beklædning, blå og grøn, og en løbegangssnor i kølerhjelmen og i hem.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Finland

Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Danmark