Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0882/09

Produkt:  Politiets materiel — politiets materiale

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Unknown

Type/modelnummer:  Nr. 234

Risikotype: Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af pilene med sugekopper. Pilene passer udelukkende ind i cylinderen i små dele og kan let sluges af børn. Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

Beskrivelse:  Politisæt bestående af en oprør, pile, kniv, håndstander, telefon, mål og håndjern. Er pakket i en blisterpakning og mærket: "ADVARSEL HAZARD, små dele, ikke børn under 3 år" på engelsk.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Norge