Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0878/09

Produkt:  Køkkenredskaber

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Køkken-/madlavningsudstyr

Mærke: Marks and Spencer

Type/modelnummer:  Rustfrit stål og nylon Slotted Spoon — T32 0601G/0640G. Tråd af rustfrit stål og nylon — Fast Spoon — T34 0601S/0640S. Rustfrit stål og nylon Ladle — T34 0601L/0640L. Rustfrit stål og nylon Turner — T34 0601T/0640T. Rustfrit stål og mast Maher — T34 0601M/0640M.

Risikotype: Kemikalie
Produkterne udgør en kemisk risiko, fordi de indeholder primære aromatiske aminer, som er kræftfremkaldende. Grænseværdierne overstiger det tilladte beløb i henhold til direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (0,01 mg/kg). Kun produkter fra en kilde påvirkes, men tilbagekaldelsen vedrører alle redskaber.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse af forbrugerne. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Et udvalg af af rustfrit stål og af nylonkøkkenredskaber af rustfrit stål som M & S. bortset fra ovennævnte koder er der ingen yderligere identifikatorer på produkterne eller deres emballage.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Det Forenede Kongerige

Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Cypern, Grækenland