Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0877/09

Produkt:  Vakuumvask og frostvæske

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Kemiske produkter

Mærke: Lamont products

Type/modelnummer:  Ukendt

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, da den er klassificeret som giftig, men ikke forsynet med børnesikret lukning. Derfor kan børnene åbne flasken let og få adgang til det giftige væske. Produktet er ikke i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF om farlige præparater.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

Beskrivelse:  En hvid 500 ml plastflaske med blå, sort og rødt tryk og de symboler, der angiver produktet, er giftigt og brandfarligt.

Oprindelsesland: Belgien

Varsling indsendt af: Nederlandene