Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0866/09

Produkt:  Filtpenne

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Kontorartikler

Mærke: Grafix kids

Type/modelnummer:  4 009017 050578 Article 706019

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder benzen. Den mærkede komponent i den sorte pen indeholdt 29,8 mg benzen/kg og den gule pen 13,7 mg benzen/kg (grænseværdi: 5 mg/kg af et legetøjsprodukts vægt). I henhold til direktiv 67/548/EØF er benzen et kræftfremkaldende stof i kategori 1 (R 45), et mutagen i kategori 2 (R 46) og giftige (R 48/23/24/25).

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  20 filtpenne i en gennemsigtig pakke.

Oprindelsesland: Ukendt

Varsling indsendt af: Tyskland

Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Polen, Nederlandene