Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0766/12

Produkt:  Lader

Navn: Travel charger for iPhone 4/3GS/3G (NOT ORIGINAL)

Batchnummer/stregkode:  Ukendt

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr

Mærke: Ukendt

Type/modelnummer:  Ukendt

Risikotype: Elektrisk stød
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:
· tråde og ben til de tappenåle, der fungerer som hovedledninger, er ikke sikret uafhængigt af loddede samlinger.· Kortsider er ikke tilstrækkelige mellem "live" og "tilgængelige" trykte spor.· Isolationen mellem transformerens primære og sekundære viklinger er ikke ækvivalent med øget isolering.· afstand mellem viklingerne er ikke tilstrækkelig.· Landene for stikprop er for korte.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60950.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Rejerser til iPhone 4/3GS/3G.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Det Forenede Kongerige