Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0765/12

Produkt:  Under "L-Chocol-Cellular Charlater"

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr

Mærke: Cellular

Type/modelnummer:  Ukendt

Risikotype: Elektrisk stød
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:Kvaliteten af bonding mellem de to halvdele af opladeren er ringe.Strømførende dele kan eksponeres, hvis denne obligation er mislykkedes.· Isolationen mellem primære og sekundære viklinger er ikke ligestillet med forstærkede isoleringsafstande.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60950.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Den sorte plastoplader i en hvid og blå kortboks.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Det Forenede Kongerige