Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0765/09

Výrobek:  Pirát

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Unknown

Typ/číslo modelu:  EAN 4006592425302, čl. 4412530.

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 6,3 % hmotnostních diisononylftalátu (DINP). Podle nařízení REACH jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Hračka pirátu vyrobená z plastu, s použitím kalhot, vybavená škou, škou a obuv. Je opatřen označením CE, názvem přípravku, názvem a adresou dovozce, číslem EAN, číslem výrobku a piktogramem, pokud jde o omezení věku 0–3. Produkt je balen v lepenkové krabici.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Polsko

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Bulharsko