Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0758/10

Výrobek:  Hračky pro montáž plastů – Beautiful Princess

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Cogo

Typ/číslo modelu:  Položka 3254 (v balení), položka CG3254 (na faktuře)

Druh rizika: Zalknutí, Úraz
Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění (ucpání střev) v důsledku přítomnosti malých magnetických částí, které se vejdou do válce pro malé části.Některé magnetické komponenty mají index magnetického toku větší než 50 kG²mm².Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

Popis:  Soupravy pro montáž plastů s magnetem (automobil a dům), balené v lepenkové krabici.141 kusů v různých barvách.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko