Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0747/09

Výrobek:  Předseda vlečné sítě

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Nábytek

Značka: Buffalo / Rento

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti dimethylfumaranu (DMF), látky používané jako antiformátové činidlo. Dimethyl-fumarát je látka, která je při styku s kůží považována za škodlivou, dráždivou a senzibilizující, a její použití jako biocidů není povoleno.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Židlí pro jedno použití, různé barvy, jak tkaninové, tak i usňové.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko