Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0741/09

Výrobek:  Mořské živočichy

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Lovely collection

Typ/číslo modelu:  EAN 4813123118288.

Druh rizika: Chemické
Výrobky představují chemické riziko, neboť obsahují 33 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP). Podle nařízení REACH jsou některé ftaláty v hračkách zakázány.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Hračka je množinou mořských živočichů – želva, ryba klamo, „Nemo“ a její otec, „Dory“ modré ryby. Obaly jsou transparentní plastové sáčky, které jsou uzavřeny složené lepenkou, barvené většinou v růžové označeném názvem a adresou dovozce, „Netoxická“, „značka CE“, „Vyrobeno v Číně“, číslo výrobku a EAN, piktogram týkající se omezení ve věku 0–3 let, „Upozornění: Nebezpečí udušení – malé části, nikoliv pro děti mladší 3 let“, „Balení není hračka. V důsledku užitečných informací se balení uchovává“.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Polsko