Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0730/10

Výrobek:  Cestovní nabíječka – Supply Power Supply

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Enjoy

Typ/číslo modelu:  Typ:TCSE60/CST-60 advokátní komora:6 438195 000958

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vzdálenosti mezi primárním a sekundárním vinutem jsou příliš malé a protože elektrická pevnost izolace není dostatečná.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

Popis:  Cestovní nabíječka pro mobilní telefon.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko