Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0694/07

Produkt:  Piben legetøj.

Navn: Piszczki.

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Funny Baby.

Type/modelnummer:  Hippopotamus stregkoder: 5903116669282 Kode for delfiner: 5903116609226.

Risikotype: Kemikalie
Legetøjet udgør en kemisk risiko, fordi — Hippotamus legetøj indeholder 5,65 % vægtprocent butylbenzylphthalat (BBP) og 0,55 % (2-ethylhexyl) phthalat (-ethylhexyl) phthalat (DEHP) — Bdellegetøj indeholder 7,81 % vægtprocent butylbenzylphthalat (BBP) og 0,21 % vægtprocent di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP). Disse niveauer overstiger den tilladte maksimumsgrænse på 0,1 %. Legetøjet er ikke i overensstemmelse med direktiv 76/769/EØF om kemikalier.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden

Beskrivelse:  Sæt af såkaldt "squezble" -legetøj, beregnet til at være af flodhest eller i form af delfin. Sættet af legetøj består af: to bløde plastflodhest af rosa farve eller to bløde plastdelfiner i blød plast af elektrisk blå farve.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Litauen