Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0660/10

Výrobek:  Armáda mající povahu hraček s mobilním telefonem – vojenské záležitosti

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: JC - Jie Cheng toys

Typ/číslo modelu:  položka č.: 5247261, kód EAN: 8713152472619

Druh rizika: Poškození sluchu
Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku je 98 dB, která překračuje mezní hodnotu 80 dB. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

Popis:  Černý a červený mobilní telefon s žlutými tlačítky pro baterie. Do obalu jsou zahrnuty figurky vojáka, psa a střelných zbraní. Výrobek je prodáván v blistém balení s fotografiemi vojáků, názvem „vojenské záležitosti“ a jiným označením.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Slovensko