Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0656/10

Výrobek:  Stolní svítilna – svítilna tabulky Dog

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Osvětlovací zařízení

Značka: Kare Design

Typ/číslo modelu:  69367

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé části jsou přístupné při umístění a vyjmutí žárovky. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

Popis:  Plastová svítilna ve tvaru psa zabaleného v lepenkové krabici. Modrá, růžová nebo zelená.

Země původu: Německo

Varování odesláno z:: Nizozemsko