Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0644/10

Výrobek:  Světelný zdroj – plazmový světelný zdroj

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Unknown

Typ/číslo modelu:  GR94309, čárový kód: 6 438168 018232 GR94310, čárový kód: 6 438168 018249 GR94311, čárový kód: 6 438168 018256 GR94312, čárový kód: 6 438168 018263 GR94313, čárový kód: 6 438168 018270

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože spodní část uzavřeného prostoru je odstranitelná ručně a živé části desky jsou přístupné. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

Popis:  Kolonové soupravy (různé modely v podobě různých čísel)

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko