Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0644/07

Výrobek:  Panenky a loutky – My Little Twin

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Play Time

Typ/číslo modelu:  GG0839–99131

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože panenky ze panenky obsahují 27 % hmotnostních diisononyl-ftalátu (DINP), čímž je překročen maximální povolený limit ve výši 0,1 % hmotnostních. Tato hračka není v souladu se směrnicí 76/769/EHS o omezení chemických látek.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

Popis:  Panenky z plastu nebo z měkkého plátu

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko