Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0643/10

Výrobek:  Tlačný člun

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Zapalovače

Značka: Run Quickly

Typ/číslo modelu:  X371

Druh rizika: Popálení, Požár
Výrobek představuje nebezpečí požáru a popálenin, protože není opatřen mechanismem, který by byl odolný vůči dětem. Podle rozhodnutí 2006/502/ES členské státy zajistí, aby na trh byly uváděny pouze zapalovače, které jsou odolné dětem.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

Popis:  Silver zbarvený zapalovač se zapalovacím mechanismem ve tvaru boty (přibližné rozměry: 7.5 x 2.5 x 1,1 cm). Zapalovače jsou zabaleny v šedesátidenní kartonové krabici (25 položek), nést označení RUN QUICKNĚ SVĚTCE a pozor na odlehčení před dětmi ve 6 jazycích (přibližné rozměry: 17.5 x 10 x 8,2 cm).

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Řecko