Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0642/12

Výrobek:  Železo

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Penglong Electric

Typ/číslo modelu:  Vzor:DZL-102

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Izolace mezi přístupnými kovovými částmi a živými částmi pájení ze železa není vhodná.· rozměry vidlice nejsou správné a kolíky nejsou opatřeny izolačními díly.Napájecí kabel není chráněn proti natažení a zkroucení.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

Popis:  Železo

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko