Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0642/07

Výrobek:  Rotační televizní anténa s dálkovým ovládáním

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: TRION

Typ/číslo modelu:  TR-6350; Čárový kód: 9 120020 491815

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože: Vnitřní rozvody se nefixují před pájením; Konstrukce vidlice je nestandardizována, a požáru v důsledku přehřátí transformátoru. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných příslušnými orgány

Popis:  Řídicí jednotka rotující antény má šedý obal z plastu. Rotující jednotku lze k ní připojit s (přibližně) 10 m koaxiálním kabelem. Na rotující část je připevněna anténa UHF a VHF skládající se z prvků hliníku. Hlavní části zařízení: připojení k elektrické síti s nápisem „6A; 250 V“; elektrické sítě s nápisem „RVVB PVC INSULED ELECTRIC WIRE 300/300V“; panel řídící jednotky s nápisy“ liaoxxinhua@21cn.com DYB-1 HS-913“; napájecí transformátor bez nápisů; přepnout s nápisem „LIDA KC 9988 250V 3A AC“. Technické požadavky: 220–230 V ~; 50 Hz; 3 W, Třída II (podle vzhledu).

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko