Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0641/06

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Zařízení nesplňuje požadavky na ochranu při jedné závadě (nebezpečné živé části);Naměřené vzdálenosti na výstupu nesplňují požadavky na dvojitou izolaci;Není zajištěna minimální vyztužená izolace mezi uzavřeným prostorem a živými částmi;Ve zkušebních sondách není zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem;Po zkoušce se objevila nadměrné prodloužení kabelu a izolace v terminálu o více než 2 mm.Označení – obrázky (piktogramy) nejsou v souladu s normou.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s normami o zařízeních nízkého napětí.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

Popis:  Digitální multiměr „SOLID“.Typ/model:R830A;EAN 8 595092 106072.Popis:Elektronické měřicí zařízení ve žlutém uzavřeném prostoru (třída ochrany II), které se dodává dvěma měřícími sondami pro měření CAT II a digitálního zobrazení 31/2 dig., užití bezpečné vzdálenosti:přímé napětí do 1000 V, stejnosměrný proud do 200 mA, alternační napětí do 750 V;

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Česká republika