Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0639/06

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód:  6901022010074

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: 

Typ/číslo modelu:  R160XXX

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Tyto výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— izolace drátů nesplňuje požadavky normy;— plocha průřezu drátů je menší, než se požaduje;Vodiče blikání blikající jednotky jsou ostré, a dráty tak mohou být poškozeny;Dráty nejsou upevněny proti uvolnění.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

Popis:  Světelné řetězy (CEDAR)Světelný řetězec „HÁLÓ MINIFÜZÉR ÉG“ s 160 miniaturními žárovkami + provozní přerušovanou jednotkou 8.Popis:Systém osvětlení se skládá z 160 sériově spojených žárovek s mořami na odpor.Blikající jednotka ovládá 4 paralelně připojených obvodů pro blikání nevýměnných zdrojů světla.Hlavní části řetězce osvětlení:bipolární zástrčka s nápisem:‚CH 2.5 A 250 V ~ TS-01 VDE‘;blikající jednotka s nápisy:„FLASHER KONTROLY 220V AC 50 [horizontální nařízení 0.83A PRESS“ + + názvy funkcí.Technické požadavky:230V;50 Hz;5 V;0,068 mA;55W;podle třídy II, IP20

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko