Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0638/12

Výrobek:  Prostředky na bělení zubů prostředcích „Teete zesvětlení/Double Pružné Gel Strips“

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Kosmetické přípravky

Značka: Unknown

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 6 % peroxidu vodíku přesahujícího přípustnou úroveň.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

Popis:  14 x 2 prostředků na bělení pruhů v pytlích s modrými plastovými sáčky, které se balí ve větším plastovém sáčku.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko