Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0638/10

Výrobek:  Světelný zdroj LED

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Ledtronics

Typ/číslo modelu:  Typ: LED48T8–288-TPW-001W čárový kód: 6 410047 062178

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože při výměně světelného zdroje je kontaktní kolík jednoho konce světelného zdroje přístupný a uživatel se jej může dotknout. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

Popis:  Světelný zdroj (typ T8 trubkového zářiče)

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko