Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0638/06

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Tyto výrobky představují riziko:+ elektrický šok proto, že:— izolace drátů nesplňuje požadavky normy,— izolované dráty z PVC nejsou vhodné pro venkovní použití,— blikající jednotka, zástrčka, zásuvky a spoje světelného zdroje nejsou chráněny proti vniknutí vody,Zdroje světla nemají dostatečnou (jednoduchou) izolaci,— plocha průřezu drátů je menší, než je požadováno,Vodiče blikání blikající jednotky jsou ostré, a dráty tak mohou být poškozeny,Dráty nejsou upevněny proti uvolnění.+ oheň proto, že:Počet schůdků pro osvětlení není uveden.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

Popis:  Světelné řetězy „JÉGCSAPÉGSC“(POSTUPÁŘ):1.160 nevyměnitelné miniaturní žárovky +8- blikající jednotka.2.160 nevyměnitelných miniaturních žárovek.3.200 nevyměnitelné miniaturní žárovky +8- blikající jednotka.Druh/číslo modelu:1.160L/4W ± + čárový kód:6901022010104.2.AR160 ± + čárový kód:6901022010142.3.200L/4W ± + čárový kód:6901022010203.Popis:1.Světelné řetězy sestávají ze 160 sériově spojených žárovek s pulsem rezistentními na odpor.Technické požadavky:230V;50 Hz;5 V;0,068 mA;55W;podle třídy II, IP20.2.160 sériově spojené nevýměnné žárovky s odporovým mostem.Technické požadavky:230V;50 Hz;5 V;0,068W; 28W;podle třídy II, IP20.3.200 sériově spojených žárovek s mostem.Technické požadavky:230V;50 Hz;5 V;0,068 mA;68W;podle třídy II, IP20.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko