Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0637/12

Výrobek:  Prostředky na bělení zubů na prostředcích na bělení zubů

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Kosmetické přípravky

Značka: my green

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje 35 % látek karbamid peroxid, který překračuje povolenou úroveň.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

Popis:  1 stříbrné pastovité zuby (12,5 cm) připevněné k potištěný lepenku (14 cm x 10 cm) s jasnou lepivou páskou.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko