Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0635/06

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: 

Typ/číslo modelu:  1.R160 +, 2.R200 +

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— izolace drátů nesplňuje požadavky normy;— izolované dráty z PVC nejsou vhodné pro venkovní použití;— blikající jednotka, zástrčka, zásuvky a spoje světelného zdroje nejsou chráněny proti vniknutí vody;Zdroje světla nemají dostatečnou (jednoduchou) izolaci;— plocha průřezu drátů je menší, než se požaduje;Vodiče blikání blikající jednotky jsou ostré, a dráty tak mohou být poškozeny;Dráty nejsou upevněny proti uvolnění.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

Popis:  „JÉGCSAPÉGARTE“ (CEDAR)1.160 nevyměnitelných miniaturních žárovek +8-funkční blikající jednotka;2.200 nevyměnitelné miniaturní žárovky +8- blikající jednotka.Popis:Řetězy se skládají ze 160/200 sériově připojených žárovek s mostem.Blikající jednotka ovládá 4 paralelně připojených obvodů pro blikání nevýměnných zdrojů světla.Hlavní části řetězů:bipolární zástrčka s nápisem:‚CH 2.5 A 250 V ~ TS-01 VDE‘;blikající jednotka s nápisy:„FLASHER KONTROLY 220V AC 50 [horizontální nařízení 0.83A PRESS“ + + názvy funkcí.Technické požadavky:230V;50 Hz;5 V;0,068 mA;55W/68W;podle třídy II, IP20.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko