Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0632/07

Výrobek:  Elektrické ohřívače vody

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: HEJ

Typ/číslo modelu:  HEJ HJ 123

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kryt elektrického topení nezajišťuje ochranu proti vniknutí vody. Výrobek by měl být třídy I, pokud jde o ochranu před úrazem elektrickým proudem, ale pouze třída 0. Tyto typy výrobků by měly být alespoň IPx7 (chladicí koeficient). Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60335.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a jeho stažení z trhu nařízené orgány

Popis:  Na balíčku jsou k dispozici tyto informace: „Napětí 220–240V, Frequency 60 Hz, Power 500W.“

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Rumunsko