Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0625/06

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód:  1.6901022010050 A 2.6901022010067

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: 

Typ/číslo modelu:  1.SM160XXX, 2.SM240XXX

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Výrobky představují riziko:+ elektrický šok, protože:— izolace vodičů nesplňuje požadavky;— izolované dráty z PVC nejsou vhodné pro venkovní použití;— přerušovací jednotka a držitelé žárovek nejsou chráněni proti vniknutí vody;— plocha průřezu drátů je menší, než se požaduje;Vodiče blikání blikající jednotky jsou ostré, aby mohly dojít k poškození vodičů;Dráty nejsou upevněny proti uvolnění.+ požár, protože:— příkon je příliš vysoký (126 W namísto požadovaného 50W);Odolnost plastových částí držitelů žárovek ke vznícení není dostačující.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

Popis:  Osvětlovací řetězec (CEDAR).Miniaturní „miniaturní žárovky“ typu „plug-in“ (160) a blikající jednotka s funkcí 8),2) miniaturní žárovky typu „plug-in“ typu „plug-in“ a „blikání“ 8).Popis:Výrobky sestávají z nevýměnných nebo žhavených žárovek řady 160/240, které jsou paralelně spojeny.Blikající jednotka ovládá 4 paralelně připojených obvodů pro blikání světelných zdrojů typu „plug-in“.Hlavní části:bipolární zástrčka s nápisem:CH 2.5 A 250 V ~ TS-01 VDE;blikající jednotka s nápisy:Větrací jednotka pro bleskové světlo 220V AC 50 HZ 0.83A TISK + jména funkcí.Technické požadavky:230V;50 Hz;5 V;0,13 mA;104 W/125W;podle třídy II, IP20.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko