Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0623/12

Výrobek:  Zvířata v zájmovém chovu

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód:  841393041138

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Fantastiko

Typ/číslo modelu:  Odkaz 4113800

Druh rizika: Zalknutí
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé děti mohou snadno oddělit a spolknout náustek.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

Popis:  Výrobek je pozlacené barvy na louhu s bílou náustkou.Výrobek je vyroben v plastovém obalu, ke kterému je připojen štítek obsahující údaje o dovozci, označení CE, referenční číslo a čárový kód.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Rumunsko