Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0605/05

Výrobek:  Příďové přídě a šipky

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Zalknutí
Nebezpečí zalknutí.Střely, jejichž přísavka mají přísavost, jsou kratší než 57 mm, a mohou proto způsobit udušení, jelikož nejsou dostatečně dlouhé, aby byly odstraněny, pokud zablokovaly dýchací cesty.Tyto hračky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnými evropskými normami.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

Popis: 

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Španělsko