Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0604/06

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Tyto výrobky mohou představovat riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Lana s blikajícím světlem nejsou zaoblena tak, aby se dráty mohly dostat za poškozené,— plocha průřezu těchto jader je menší, než je požadováno,Že chybí ukotvení šňůry,Upozornění v návodu k použití nejsou úplná.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

Popis:  Světelné řetězy „CEDAR“se 180, 300, 100, resp. 140 miniaturními nevyměnitelnými žárovkami.Ve výrobku je dodávána rohová jednotka s frekvencí 8.Typ/model:1.180 L;2.300L;3.100L;4.140L.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko