Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0603/06

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód:  4 090003 143121

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Zalknutí
Záklonovač s přerušovaným světlem je gaget, a nikoli hračka, ale mohl by být zaměňován za autentický zplynovací zařízení.Při zkoušce tahem stanovené v normě EN 71–1: při použití síly menší než 90 N, která je zcela vestavěna do válce pro malé části, se oddělí malá část.Hračka představuje nebezpečí zalknutí kvůli malé části.Hračka není řádně označena:„Pozor!Nevhodné pro děti mladší 3 let.Obsahuje malé části, které lze snadno vdechnout a požít.“ Tato hračka není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 71.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

Popis:  Plastové blikavě hračky s náhrdelíVýrobek není opatřen grafickým symbolem ani písemným odkazem na zamýšlenou věkovou skupinu.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko