Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0601/05

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Prodlužovací souprava šňůry sestává pouze ze dvou vodičů.Příčné průřezy jsou příliš malé.Kontakty uzemnění vidlice a zásuvkového potrubí nejsou připojeny.Kontakty Země nejsou na zásuvce upevněny;po odstranění je možné je odstranit bez pomoci nástroje.Montážní šrouby s objímkou s objímkami se po její demontáži neponechají na těle zásuvkové tyče.Kabel v zásuvce není připevněn.Nedělitelná zásuvka s přepínačem není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

Popis:  Vícenásobná zásuvka s přepínačem BORAX.Druh/číslo modelu:Neznámý.Popis:Bílo-pětičlenná vícezásuvková hlavice s vypínačem;v plastovém sáčku se stavovním lepenkovým štítkem, 16A/250V AC, 3500 W, je opatřen značkou GS od SLG Chemnitz.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Řecko