Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0599/11

Produkt:  Hudblegefløde "Lemon Cream"

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Kosmetik

Mærke: Topiclear

Type/modelnummer:  EAN 67892434101, Batchkode 8039

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 3,9 % hydroquinon som et hudblegende stof, som er forbudt i henhold til kosmetikdirektiv 76/768/EØF.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg og tilbagetrækning af produktet fra markedet. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Rør af hudblegende fløde i en brun papkasse med hvide og gule bogstaver og følgende beskrivelse: "Toplicar Lemon Cream; Hudblegende fløde med solcreme Aktiv ingrediens hydroquinon 2 % ".

Oprindelsesland: Det Forenede Kongerige

Varsling indsendt af: Nederlandene