Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0596/05

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Udušení, Úraz
Při zkoušce se hračka rozbila a byly od ní odděleny malé údaje.Tyto malé detaily se zcela vejdou do válce pro malé části.Některé hrany a hroty jsou po odrmutování hračky ostré.Upozornění: „Nevztahuje se na děti mladší 3 let“, neodpovídá povaze výrobku.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskými normami.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázáno a odvolání spotřebitelů nařízené orgány.

Popis:  Míchací zařízení.Druh/číslo modelu:Neznámý.Popis:Žlutá dučátko, podobně jako bubnové, červené tričko a krátké šortky na červených kolech.Obě kola obsahují malé detaily.Velikost hračky je 120x140x70 mm. hračka se balí do průhledného plastového sáčku s barvicím štítkem.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Estonsko