Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 0593/11

Produkt:  Plænetrimmer "Convenos Cordage XT and Conteur Cordn 500XT"

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Elektriske apparater og elektrisk udstyr

Mærke: Flymo

Type/modelnummer:  Kontur Cordn XT: 9666768-01/9666768-27 Trådløse 500XT: 9666769-01

Risikotype: Elektrisk stød
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi den bageste overdækning af opladeren ved plænetrimmer kan løsne indvendig strømførende dele. Produktet er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Batteridrevet haveplænetrimmer forsynet med ladestander. Tilbagekaldelsen vedrører kun laderen.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Det Forenede Kongerige