Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0592/05

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Zapalovače

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Poškození zraku
Nebezpečí poranění očí.Měření úrovně záření vzniklé měřením 2.5 mW – 3.5 mW (mezní hodnota je 1 mW).Laserová značka třídy II na obalu je nesprávná.Žádné informace ani upozornění v němčině.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů.Uvádění na trh zakázané orgány. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Laser Music Flash Gun.Druh/číslo modelu:GD 168 GUODA.Popis:Cigaretový zapalovač ve tvaru pistoli s laserovým zařízením s optickými a akustickými signály.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Německo