Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare (RAPEX)

Numărul alertei: 0591/06

Distribuie pe         

Produs: 

Denumire: 

Numărul lotului/cod de bare: 

Tip de alertă: Grav

Categorie: Aparate și echipamente electrice

Marcă: 

Tipul/numărul modelului: 

Tip de risc: Arsuri, Șoc electric
Posibila supraîncălzire a benzii poate conduce la deteriorarea învelișului benzii și, în consecință, poate conduce la un șoc electric și arsuri pentru utilizator.Banda de putere atinge o temperatură înaltă care depășește limitele posibile și, prin urmare, poate cauza un risc de electrocutare și poate arde utilizatorilor.În versiunea poloneză a manualului utilizatorului a existat o valoare incorectă a încărcării curente electrice pentru acest tip de bandă de putere și expresia „curent continuu maxim” a fost utilizată în locul termenului „curent continuu maxim”.Acest produs nu este conform cu Directiva privind joasa tensiune și cu standardul european relevant.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Retragerea de pe piață și avertizarea consumatorilor dispuse de către autoritate.

Descriere:  Benzi de curent electric «Sweex Power Master 2020»Tip/model:Nu sunt indicate.

Țara de origine: Țările de Jos

Alertă transmisă de: Polonia