Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0590/06

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Při použití stejnosměrného napětí o napětí 600 V nepřerušoval měřený výkon po dobu jedné sekundy a pojistka nepřerušila proud, který zničil měřicí přístroj;Výrobek nesplňuje požadovanou vzdálenost mezi tečení a vzduchovou mezerou;Při zkoušce tahem a ohybem bylo zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky, včetně nedostatků týkajících se odolnosti kmene.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61010.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení dodavatele z trhu. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Digitální multiměr „ELRO“Typ/model:Č. M320, EAN 8711658319513.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Německo