Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0586/06

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Popálení, Požár
Vnitřní závada v buňce baterie může způsobit zkrat a zatlačené na teplotu, což může způsobit přehřátí, což by mohlo vést k extrémnímu teplu a /nebo plamennému spalování.Pokud by k tomu mělo dojít, je možné, že hořlavé materiály přicházející do styku s takovým balíčkem bateriových obalů by mohly být poškozeny (singed, charred, roztavená nebo spálená) a mohly by způsobit popáleniny nebo jiná poranění.Jablka byla oznámena celkem čtrnáct případů, z toho jedenáct ve Spojených státech a jeden v Kanadě, Japonsku a Spojeném království.U dvou případů v USA a v Japonsku bylo zaznamenáno méně závažných popálenin.I když bylo poškozeno několik počítačů zákazníků, nebyla hlášena žádná další zranění ani podstatné škody na majetku.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá výrobcem:stáhnout informace od spotřebitelů a informace pro spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Počítačový bateriový Pack „Apple Branded (vyráběné společností Sony)“Typ/model:Jedná se o tyto modely:A1061 (pro knihu 12’’ iBook), A1079 (pro Powerbook), A12 a A15 (pro Powerbook), A1078 a A1148.

Země původu: Japonsko

Varování odesláno z:: Spojené království