Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0582/06

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód:  4712263960019

Typ varování: Závažné

Kategorie: ostatní

Značka: 

Typ/číslo modelu:  6Z09UK120A01

Druh rizika: Poškození sluchu
Houkačka je považována za nebezpečnou z důvodu vysoké hladiny akustického tlaku vysoké hodnoty.Posouzení rizika bylo založeno na stanovených požadavcích:Směrnice 2003/10/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) [v tomto případě ve vzdálenosti 10 cm:157,2 dB (C)],— v normě pro hračky EN 71, bod 4.20 písm. e) [— v tomto případě ve vzdálenosti 50 cm, přibližně 144 dB (C)].

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá dodavatelem:zastavení prodeje výrobku, stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Plynová houkačka „Sportffantarifem“, ruční roh.Značka:„FCKW Frei nicht entflamres Gas“ (= nehořlavý plyn CFCneobsahující).

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Německo