Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0575/06

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Strojní zařízení

Značka: 

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Úraz, Úraz elektrickým proudem
Vozidlo představuje riziko:— elektrický šok proto, že vnitřní dráty se dotýká ostrých hran a izolační trubice pokrývající elektrické spojení není pevná.V průběhu zkoušky elektrické pevnosti došlo k poruše mezi zdrojem napájení a přístupnými kovovými částmi v důsledku nevhodné izolace;Zranění – zranění, protože návod k použití neobsahuje několik pokynů pro bezpečné použití prostředku (např. použití chrániče sluchu, použití pomocné držadla).Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

Popis:  Vrtání „POWER GT“Typ/model:PG-PH1007 (ZIC-26).

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko