Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0573/06

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: 

Typ/číslo modelu:  DT-830B

Druh rizika: Požár
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože během zkoušky stability napětí již byl zaznamenán přeskočení na úrovni 1270 V, když bylo zkušební napětí aplikováno mezi zásuvkami.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61010.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje uložený orgánem.

Popis:  Multiměr ve žlutém/oranžovo-oranžovém, při zkoušce

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Německo