Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0568/12

Výrobek:  Osvětlovací řetězec „Cortina de Natal“

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód:  8882010643789

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: V&F

Typ/číslo modelu:  Ref.:64378

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože blikající řídicí jednotka blikání není bezpečně připevněna k kabelu v rámci řetězce osvětlení, což znamená, že živé vodiče se mohou uvolnit, a tudíž exponovány.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

Popis:  Řetěz osvětlení se 80 svítilnami.Jedná se o lepenkové krabici.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko