Sustav brzog uzbunjivanja za neprehrambene proizvode (RAPEX)

Broj upozorenja: 0559/05

Podijelite na         

Proizvod: 

Ime: 

Broj serije / crtični kod: 

Vrsta upozorenja: Ozbiljno

Kategorija: Uredski pribor

Marka: 

Vrsta/broj modela: 

Vrsta rizika: Kemikalija
Kemijska opasnost.Gumice sadržava opasnu tvar DEHP bis (2-etilheksil) ftalat u ekvivalentu 34,8 % masenog udjela.Ova je tvar razvrstana kao mutagena i toksična za reprodukciju u koncentracijama iznad 0,1 % masenog udjela.

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabranjeno stavljanje na tržište i povlačenje iz prometa koje su naredila nadležna tijela.

Opis:  Gumice za pisanje „Zhengda High Quality ZD 5809 izbrisiva” vrsta/model:Barkod:6 922765 858099

Zemlja podrijetla: Kina

Upozorenje primljeno od: Grčka