Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0485/06

Výrobek: 

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Ochranné prostředky

Značka: 

Typ/číslo modelu:  ACE

Druh rizika: Úraz
Tento výrobek není v souladu s evropskou normou EN-1077, pokud jde o: Schopnost absorbovat otřesy (zkouška pohlcením nárazu zaeviduje hodnotu 292 g v zóně horního nárazu, zatímco norma neumožňuje hodnoty nad 250 g); Označení (uvedená hmotnost ochranné přilby je nesprávná); Informace pro uživatele (použitý jazyk nebyl správný, nedostatek informací o tom, jak se přilba přizpůsobit ochranné přilby, a způsob, jak zajistit přiměřenou ochranu, nedostatek upozornění, že přilba má být vyměněna nebo odstraněna po obdržení násilného nárazu).

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

Popis:  Lyžařská přilba „Acerbis“

Země původu: Itálie

Varování odesláno z:: Španělsko